Ep_01_Janboi Awaa_Sadri_ Prenatal Care.mp3 জানৱৈ আৱা – ৰেডিঅ’ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দ্বাৰা চাহ জনগোষ্ঠীয় চাদ্ৰী ভাষাত প্ৰস্তুত কৰা এক অনুষ্ঠান। ইয়াৰ জৰিয়তে চাহবাগিচা অঞ্চলত বসবাস কৰা গৰ্ভৱতী আৰু প্ৰসুতি মাতৃসকলৰ প্ৰাক-প্ৰসৱকালীন যতন, গৰ্ভাৱস্থাৰ পৰিপুষ্টি, স্তনপান আৰু পৰিপুৰক আহাৰৰ সম্পৰ্কে সজাগ কৰি তোলাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে।

Playlist: Janboi Awa

1. Janboi Awaa: Tea Garden Community Program on #Parental_Care on Sadri Dialect
2. Janboi Awaa: Tea Garden Community Program on #Pregnancy_Nutrition in Sadri Dialect
3. Janboi Awaa: Tea Garden Community Program on #Breastfeeding on Sadri Dialect
4. Janboi Awaa: Tea Garden Community Program on #Complementary feeding_part 1 on Sadri Dialect
5. Janboi Awaa: Tea Garden Community Program on #Complementary feeding_part 2 on Sadri Dialect

Trending